Profesjonalne czyszczenie separatorów tłuszczu

Odbiór odpadów przemysłowowych


Zgłoszenie przeglądu
i czyszczenia separatora:
tel. 606 750 271

Nasze usługi obejmują między innymi:

czyszczenie separatorów czyszczenie separatorów

czyszczenie separatorów tłuszczu serwis i przeglądy separatorów

czyszczenie separatorów opolskie przeglądy techniczne i oceny stanu technicznego
     osadników i przepompowni
czyszczenie separatrów tłuszczu opolskie czyszczeniem osadników
czyszczenie separatorów Krapkowice czyszczenie zbiorników wody ppoż.
czyszczenie separatorów tłuszczu Krapkowice czyszczenie przepompowni sanitarnych i przemysłowych
czyszczenie separatorów Opole czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej
     zewnętrznej i wewnętrznej, kanalizacji technologicznej,
     wpustów ulicznych i odwodnień liniowych

odbiór odpadów odbiór i transport odpadów przemysłowych
     niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

odbiór odpadów niebezpiecznych doradztwo w zakresie ochrony środowiska

Gwarantujemy atrakcyjne ceny i rzetelne wykonanie usług.

odbiór odpadów opole47-400 Racibórz ul. Marii Skłodowskiej-Curie 59

odbiór odpadów opolskie45-323 Opole ul. Zielonogórska 3